YTTERPANELBRÄDOR​​​​​​​

22x45 Finsågat
​​​​​​​Längder: 3,6 - 4,8
22x145 Finsågat
Länger; 3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8 5,4
  • 22x120-z-panel-obh1
  • 22x120-z-panel
22x120 Z-Panel
​​​​​​​Längder: 3,6 - 4,8
22x70 Finsågat
Längder: 3,6 - 4,8
22x170 Finsågat
Längder: 3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8 5,4
  • 22x145-z-panel-obh1
  • 22x145-z-panel-matt
22x145 Z-Panel
​​​​​​​Längder: 3,6 - 4,8
22x95 Finsågat
Längder: 3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8
22x195 Finsågat
​​​​​​​Längder: 3,6 - 4,8
22x45 Fasad Lockläkt
​​​​​​​Längder: 4,8
22x120 Finsågat
Längder: 3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8 5,4
17x120 Fjällpanel
22x45 Hattprofil
​​​​​​​Längder: 4,8